Artur Tajber

Artur Tajber
Artur Tajber

Artur Tajber urodził się w 1953 roku w Katowicach. Ukończył PWSSP we Wrocławiu oraz Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom uzyskał na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Adama Marczyńskiego. Zajmuje się performansem, tworzy instalacje, obiekty, jest artystą intermedialnym. Tajber jest profesorem krakowskiej ASP oraz twórcą Międzywydziałowej Pracowni Intermediów ASP. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Intermediów ASP. Pisze o sztuce, jest redaktorem cyklu publikacji pt. METAMUZEUM oraz autorem książki „WALK’MAN – akcja uliczna”.