a.w.

EGO a.w. 2017

a.w. (Polska)

biogram: od 2015 współpracuje z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku jako dydaktyk. Obecnie jest również doktorantką na gdańskiej Akademii. W działaniach podejmowanych interesuje ją „sztuka bliskości”, czyli relacja między tym kto generuje działanie (pracę) a drugą stroną (odbiorcą?). Poza pracami kreatywnymi od 2013 roku realizowała projekt wystawienniczo-krytyczny RE-AKCJE (pięć edycji ASP w Gdańsku, ASP w Krakowie i UAP w Poznaniu). Organizuje i prowadzi warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci i seniorów, realizuje autorski projekt teoretyczno-kreatywny „Wizualna strona teorii”. Obecnie pracuje nad cyklem happeningów wystawienniczych „Lepiej to już było” (Kraków, Gdańsk, Lublin, Białystok, Słupsk). Współpracowała z Janem Klatą, Mają Kleczewską, Pawłem Łysakiem i Łukaszem Gajdzisem podczas realizacji przedstawień teatralnych, jako asystent reżysera i dramaturg. Przy poszczególnych działaniach, realizacjach i projektach współpracowała z Teatrem Powszechnym w Warszawie, Instytutem Teatralnym w Warszawie, Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu.

performance: To art czy nieart?

Podział pierwszy.
Co decyduje o tym, że coś jest dla nas „sztuką”, a coś innego już dla nas nią „nie” jest?
Podział drugi
W obrębie pojęcia „sztuka” popularną (kolokwialną) kategorią jest również rozgraniczenie na „sztukę dobrą” i „sztukę złą”.
Dokonujemy wyboru, decydujemy, określamy, czasami definiujemy
Sto reprodukcji – dzieł sztuki z różnych przejawów jej funkcjonowania od dawna do teraz.
Będzie miejsce na zdecydowanie, odrzucenie czy podzielnie według proponowanych kategorii
sztuka
nie-sztuka
dobra-sztuka
zła-sztuka
Zabawa? Czy tylko zabawa?

www.facebook.com/lepiejtojuzbylo

pieczAWm