Anna Kalwajtys

Anna Kalwajtys
Anna Kalwajtys

Anna Kalwajtys artystka performance, obecnie mieszkająca w Gdańsku.

Absolwentka Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Wydziału Intermediów na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Odbyła staż na Akademii Sztuk Pięknych w Zagrzebiu na Wydziale Filmu i Animacji. Obecnie studentka Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Artystka brała udział w wielu festiwalach sztuki performance w Polsce i za granicą. Jej twórczość nakierowana jest przede wszystkim na sztukę efemeryczną. Zajmuje się performance, video-performance, jak również tworzy w obszarze obiektu-instalacji. Jednocześnie Kalwajtys pracuje nad projektami poza-dyscyplinarnymi oraz kuratorskimi w obrębie zjawisk performatywnych.

Performance tworzone przez Annę Kalwajtys kładzie nacisk na proces twórczy. W swoich działaniach przełamuje tradycyjne relacje miedzy widzem a obiektem sztuki, artystą a jego dziełem. Tworzy sytuacje, w których powstaje przede wszystkim relacja pomiędzy podmiotem i przedmiotem, oglądającym i oglądanym, widzem i przedstawiającym, materialnością oraz znaczeniem poszczególnych elementów. Interesuje ją zmiana świadomości widza. Realizowany przez nią performance podejmuje aspekty ludzkiej kondycji w Kulturze jako element procesów budowania tożsamości oraz transgresji społecznej. Podejmuje aspekty takie jak: graniczność, biologiczność człowieka, tożsamość oraz krytyczne spojrzenie na współczesną kulturę. Podejmuje tematykę kanibalizmu społecznego, wzajemne eliminowanie się społeczeństwa, wykluczanie słabszych jednostek, represje, izolacje. W swoim działaniu stosuje prowokację, która wiąże się z pokazywaniem granicznych sytuacji egzystencjalnych człowieka.