Andrew Spira

Andrew Spira
Andrew Spira

Andrew Spira badacz, kulturoznawca.

Studiował historie sztuki w Instytucie Sztuki Courtauld i Art and Museum Studies na City Univerity (Obie uczelnie w znajdują się w Londynie). Pracował w Tamle Gallery (Londyńskiej galerii specjalizującej się w ikonach pochodzących z kręgu bizantyjskiego i rosyjskiego). W 2008 roku opublikowana została jego praca : “The Avant-Garde Icon: Russian Avant-Garde Art and the Icon Painting Tradition”. Obecnie Spira prowadzi zajęcia w Christies’s Eductation w Londynie gdzie specjalizuje się w badaniu materialnej kultury materialnej codzienności od renesansu aż do współczesności. Obecnie kończy prace nad książką dotyczącą związku tożsamości indywidualną z kanwą kulturową – jak postrzeganie siebie jest generowane przez akcje, obrazy, zachowania sztukę i muzykę, która powstawała na przestrzeni wieków.