Andreas Savva

Andreas Savva, Konteksty 2017, Sokołowsko, instalacja

Andreas Savva

Wielkie instalacje Andreasa Savvy realizowane in situ wyrażają światopogląd artysty charakteryzujący się dużą dozą sceptycyzmu. Savva przedstawia w nich własny punkt widzenia, ale nie narzuca widzowi określonej interpretacji. Działa w zgodzie ze swym artystycznym temperamentem i oczekuje na krytykę. W swojej twórczości podejmuje kwestie społeczne i polityczne oraz problem pieniądza. Savva dzieli instalacje na cykle, które powstają jednocześnie i wykorzystują różne materiały. Najważniejszy segment stanowi cykl Oportunista z dominującym materiałem, jakim jest sznur władający przestrzenią, w którym uwięzione zostają przedmioty. Artysta odwołuje się do wielorakich systemów wartości i odmiennych kontekstów, a wszystko to ma na celu dotarcie do nieznanego.


Instalacja: Przewód pokarmowy

Przewód pokarmowy to kolejne ogniwo cyklu Oportunista.


21 LIPCA – PIĄTEK
17:30 Instalacja: Przewód pokarmowy
Sanatorium Brehmera – przy budynku