Anaxazi Aquila

Anaxazi Aquila
Anaxazi Aquila

Świadomość

Świadomość jest źródłem współczucia, uszanowania i docenienia wszystkiego tego, co żyje. Świadomość jest organiczną inteligencją, osiągalną dla człowieka,którego dusza jest przebudzona. Woda jest jednym z żywiołów niosących świadomość Ziemi (Pachamama). Ziemia jest żywą istotą,będącą zwierciadłem tego, kim jesteśmy. Każde działanie niszczące Ziemię to krok prowadzący ku naszej zagładzie

W tej instalacji wykorzystuję trzy główne żywioły tworzenia: wodę, dźwięk i światło.

 

Anaxazi Aquila – ur. 1965 w Guadalajara w Meksyku jako Francisco Javier Garcia. Dzieciństwo spędził w Stanach Zjednoczonych. W wieku 17 lat odkrywa swój indiański rodowód, odnajduje tożsamość i przyjmuje imię swoich przodków, Anaxazi, oznaczające najstarsi. Staje się malarzem. Większość życia spędza podróżując między Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi. Przez 10 lat prowadzi studio-galerię Mind and Sol w Chicago. Obecnie mieszka i pracuje w Meksyku i w Polsce. Nowy projekt artystyczny „La Semilla de los Ingenios” ma na celu stworzenie alternatywnego centrum kulturalnego. Jego mistyczna twórczość jest manifestacją radykalnej ścieżki życiowej i indiańskiego rodowodu oraz surrealistyczną metaforą, która ma przypominać, że ludzkość znajduje się na skraju samozagłady. Obrazy Anaxaziego są ekspresjonistyczno-abstrakcyjne i surrealistyczne.