ALPERoA

ALPEROA_bolfire

ALPERoA (Chile)

biogram: mieszka i pracuje w Concepcion. Performer, artysta wizualny i kurator. W 2010 roku założył wraz z Pamelą Navarro Ortiz kolektyw artystyczny Par de Patoz. Jest dyrektorem artystycznym E.P.I., BAC i Performance en Vitrina, międzynarodowych wydarzeń prezentujących sztukę performance, a także programu rezydencji Morada. Artysta urzeka osobistymi rozstrzygnięciami i surowymi, poetyckimi aktami – niejako poddając rzeczywistość namysłowi filozoficznemu przy użyciu siły. Performance Alperoi to  ciągła i ryzykowna gra zaufania, prowadzona między artystą, partnerami artystycznymi i publicznością. Kiedy może dobrze funkcjonować system stosunków społecznych i jaki musi być wkład każdego z nas? Dotykając często na granic cielesności, Alperoa sprowadza swoje ciało do funkcji przedmiotu i używa go jako poetyckie płótno akcji.

performance: M.T. III (Minutos de Tension III / Minuty napięcia III)

Jeśli chcesz wspierać innych, sam musisz trzymać się w pionie
Upadnij siedem razy, wstań osiem. (Peter Høeg | Japońskie przysłowie)

M.T.III jest ćwiczeniem i cielesną rozmową między dwoma performerami,  związanymi z naturą i ziemią, podlegającym fizycznym zmianom, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na ewolucję naszego życia. Performance inspirowany jest również rzeczywistym wydarzeniem: dramatycznym trzęsieniem ziemi, które nawiedziło Chile i miasto Concepción w 2010 roku.  Wytrzymałość, wysiłek, wyczerpanie i wzajemne wsparcie – to fundamenty tego działania. Z tego powodu jest to także metafora relacji międzyludzkich, wezwanie do dbałości i wzajemnego szacunku, niezależnie od indywidualnych cech każdego człowieka, czy to społecznych, politycznych, rasowych, religijnych czy płciowych, które są przyczyną odosobnienia człowieka. Sztuka jest narzędziem do zmniejszenia  tego dystansu, ponieważ pozwala nam pozbyć się obcości wobec drugiego człowieka i wzrastać duchowo poprzez dzielenie się ze sobą, wspieranie i pomoc.

www.alperoa.blogspot.com