Alicja Jodko

Alicja Jodko
Alicja Jodko

Alicja Jodko z wykształcenia filozofka, jest współinicjatorką Galerii Entropia oraz założycielką i opiekunką artystyczną Dziecięcej Wytwórni Filmowej, którą prowadzi od 1986 roku. Zajmuje się grafiką wydawniczą, poezją wizualną, multimediami i filmem – szczególnie animowanym. Ma w dorobku kilka wystaw indywidualnych (instalacji dźwiękowo-obiektowych) i grupowych. Zajmuje się także filozofią sztuki, pisze teksty krytyczne (m.in. Obieg, Format). Od 2008 działa w ASIFA Poland, m.in. jako kuratorka Międzynarodowego Dnia Animacji we Wrocławiu. Od 2006 jest ekspertem PISF w dziedzinie filmu animowanego.