Alicja Jodko

Alicja Jodko
Alicja Jodko

Alicja Jodko– ur. 1959, filozofka, kuratorka, współinicjatorka wrocławskiej Galerii Entropia /1988/, założycielka i opiekunka artystyczna Dziecięcej Wytwórni Filmowej – pionierskiego, autorskiego warsztatu animacji dla dzieci istniejącego od 1986 r. i działającego w Galerii Entropia. Aktywna na wielu obszarach twórczości – zajmuje się grafiką wydawniczą, poezją wizualną i filmem – szczególnie animowanym. Ma w dorobku kilka wystaw indywidualnych (instalacji dźwiękowo-obiektowych) i grupowych. Zajmuje się także filozofią sztuki, pisze teksty krytyczne (m.in. Obieg, Format). Od 2006 r. jest ekspertem PISF w dziedzinie filmu animowanego. Od 2008 r. działa w Zarządzie ASIFA Poland, jest też kuratorką obchodów Międzynarodowego Dnia Animacji we Wrocławiu.

Katalog Entropii Sztuki w Sokołowsku: