Agnieszka Rayzacher

 

 

Agnieszka Rayzacher to krytyczka sztuki i kuratorka wystaw. Od 2006 roku prowadzi w Warszawie galerię lokal_30 oraz Fundację Lokal Sztuki, która skupia się przede wszystkim na promocji sztuki, a także badaniu i prezentacji twórczości polskich artystek. Jest współzałożycielką grupy dyskusyjnej Seminarium Feministyczne poświęconej sztuce i feminizmowi.  Kuratorka i współkuratorka licznych wystaw prezentowanych w polskich i zagranicznych instytucjach, w tym: We Would Like You To Know That We Are Not Them, Royal Scottish Academy, Edynburg (2009), Warsaw Calling / MAK NITE, MAK, Austrian Museum of Applied Arts / Contemporary Art, Wiedeń (2009), I HAVE A DREAM, Muzeum Współczesne Wrocław i Center for Contemporary Art / National Museum of Thessaloniki (2012 i 2013), Escape from the „Liberty” Cinema, Galerie im Saalbau, Berlin (2016/17), Ewa Zarzycka: Nie jestem Zofią Rydet Galeria Studio, Warszawa (2018). Redaktorka i współredaktorka książek oraz autorka tekstów dotyczących artystek, m.in.: Natalia LL „Doing Gender” (2014); Ewa Juszkiewicz „Upadek kusi” (2015); Ewa Zarzycka „Lata świetności” (2016); Zuzanna Janin „Biała kruk” (2016); „Karolina Breguła: Ja po rzeźbach nie płaczę” (2017); „Maria Anto” (2018).