Aneta Jankowska / Karolina Rolka Zaborska

 

Nasz duet nazywa się JaZa

JaZa czyli Aneta Jankowska i Karolina Rolka Zaborska, to kolektyw powstały w 2019 roku.

Jego działania oscylują między sztuką tańca, performancem, a sztukami wizualnymi.

Aneta Jankowska jest choreografką, tancerką, improwizatorką oraz pedagogiem tańca. Człowiek pełen pasji. Zajmuje się szeroko rozumianą improwizacją m.in. w oparciu o procesy ruchowe, organicznym prowadzeniem głosu i dźwięku oraz tańcem współczesnym.

Tancerka w spektaklach improwizowanych z muzyką na żywo m.in. w czasie cyklicznych spotkań Free
The Dance w Krakowie organizowanych przez Małgorzatę Haduch. Performerka w projekcie Site Specific Performance – ”Debris Afloat” w choreografii i zamyśle Paraskevas Terezakis. Uczestniczka laboratorium Anny Godowskiej „Ciało – Medium”. Tancerka w spektaklach improwizowanych „Nius”, reżyseria Krzysztof Skolimowski, wystawianym w Teatrze V6 w Łodzi oraz „Whisper in my eyes”, reżyseria Małgorzata Haduch.
Poza tym w projekcie edukacyjnym „Oratorium Dance Project” organizowanym przez Teatr Chorea w Łodzi
w choreografii Roberta Haydena oraz w projektach performatywnych w ramach Ekologii Miejskich w Muzeum Sztuki w Łodzi. Tancerka w filmie Konrada Smoleńskiego oraz w choreografii Noi Shadur, realizowanego
w ramach wystawy „Obecność/Brak/Ślady” w Muzeum Żydów Polskich w Warszawie. Realizuje autorskie projekty, jak Sala Widzeń Ruchowych (2014), we współpracy z Emilią Kubik i Kamilą Kosecką z Grupy RozRuch lub współautorskie projekty, tj. spektakl „Przyrzecze” wraz Karoliną Adamczyk i Agatą Skwarczyńską z Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

Od 2009 roku tancerka Pracowni Fizycznej prowadzonej przez Jacka Owczarka. Brała udział w spektaklach wystawianych na międzynarodowych festiwalach tańca m.in. Meandrująca rzeka, a3, Re:akcje i Ryzografie
w chor. Jacka Owczarka, oraz w projektach realizowanych przez Pracownię Fizyczną m.in. „Wszystko się rusza” w reżyserii Jacka Owczarka w Teatrze Lalkowym Pinokio w Łodzi. 

Autorka ruchu scenicznego i choreografii w wielu spektaklach. Współpracowała m.in. z reżyserami: Marcin Wierzchowski, Katarzyna Minkowska, Marek Zakostelecky, Jakub Krofta, Łukasz Gajdzis, Paweł Łysak, Paweł Wodziński, Agnieszka Mielcarek, Daria Kopiec, Jan Klata, Mateusz Bednarkiewicz. Pracowała m.in. dla Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Teatru Guliwer w Warszawie, Teatru Dramatycznego oraz Teatru na Woli w Warszawie, Teatru im. A. Fredry w Gnieźnie, Teatru Lalkowego Buratino w Bydgoszczy, Teatru Jaracza w Łodzi, Opery Nowej w Bydgoszczy, Teatru Lalek Kubuś w Kielcach, Teatru Lalka w Warszawie oraz Wrocławskiego Teatru Lalek.

Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi na wydziale Choreografii i technik tańca oraz studium PPSKAK
w Kaliszu na kierunku taniec współczesny, gdzie tańczyła w grupie Studnia. Od 2006 instruktor tańca współczesnego, improwizacji oraz tańca współczesnego z elementami klasyki. Uczestniczka licznych warsztatów, coachingów oraz spotkań teatralnych. W latach 2007 – 09 tancerka Grupy RozRuch, zajmującej się improwizacją i działaniami performatywnymi.

Karolina Rolka Zaborska urodzona w 1990 roku. Artystka działająca na pograniczu mediów oraz dyscyplin. Specjalizuje się w technikach kolażu, fotomontażu, często łącząc je z malarstwem, animacją czy video. Artystka wnikliwie przygląda się i analizuje cechy współczesnych aglomeracji miejskich. Ocenia je i przewiduje ich przygnębiającą przyszłość. W swoich pracach gromadzi fotograficzne motywy współczesnej rzeczywistości miejskiej i przemysłowej. Łączy je w alternatywny sposób, uzyskując efekt nierzeczywisty. Treści, które tym przekazuje stają się ponadczasowe, uniwersalne. Obecnie jej zainteresowania urbanistyką zostały poszerzone
o kontekst relacji  człowiek – miasto – natura.

Studiowała na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej na kierunku Grafika, specjalizacja Nowe Media
i Fotografia oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na Wydziale Sztuk Wizualnych, kierunek Edukacja Artystyczna, specjalizacja Projekty Wizualne. W latach 2014-2018 była wykładowcą na rodzimej Akademii
w Pracowni Interdyscyplinarnych Działań Wizualnych oraz Pracowni Artystycznych Działań dla Wnętrz, na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz.

Jest stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi i Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Więcej o artystce na:  https://karolinazaborska.com


 

PIEŚŃ SERCA

 

instalacja scenograficzna do performance’u Pieśń serca

IX Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej Konteksty w Sokołowsku
25 -29 / 07 / 2019

 

Serce jako duchowy organ jest wiecznym i nieskończonym źródłem prawdy. Jest łącznikiem. Im szerzej otarte tym lepszy przepływ zewnątrz (natura)

– wewnątrz (człowiek) i na odwrót. Pieśń serca jest pogodzeniem się

ze światem, poczuciem jedności i zaufania – intuicyjnością, odrzuceniem intelektualizacji i kalkulacji.

Instalację stanowią trzy wykreślone w ściółce lasu kręgi, których granice przecinają się. Centrum każdego z nich stanowi performerka wsparta
na naturalnie wystepujących w tym miejscu głazach.

Autorką koncepcji performance’u jest Aneta Jankowska.
Performance wykonały Karolina Brzęk, Aneta Jankowska, Magdalena Róża Osińska.