Elayne Harrington

Temper-Mental MissElayneous, 2019. Photograph: Elayne Harrington.

 

Temper-Mental MissElayneous, 2019. Photograph: Elayne Harrington.

 

Temper-Mental MissElayneous, 2019. Photograph: Elayne Harrington.

 

Elayne Harrington (Temper-Mental MissElayneous) jest absolwentką studiów na kierunku Sculpture & Expanded Practice and Critical Cultures na wydziale Sztuk Pięknych National College of Art w Dublinie. Trzeci rok studiów licencjackich spędziła na Akademii Sztuki Pięknych w Poznaniu w ramach programu Erasmus. Znana także pod pseudonimem Temper-Mental MissElayneous, Elayne to utalentowana artystka ze świata irlandzkiego hiphopu i poezji. Dzięki programowi studenckiemu Access z osoby bezdomnej stała się absolwentką NCAD w 2015 roku.

W swojej twórczości Elayne Harrington eksploruje ograniczenia i opresje związane z oceną i karą często manifestujące się w kontekście klasy społecznej; motywy i zagadnienia, które wynikają z represyjnej natury społeczeństwa i skrępowania jego mechanizmów społecznych. Niektóre z jej prac odwołują się w bezpośredni sposób do nierównych warunków i niesprawiedliwości takich jak np. uzależnienie, alkoholizm, dostęp do edukacji czy bezdomność. Inne jej prace przyjmują bardziej złożone podejście do kwestii pokoleniowej biedy, uprzedzeń klasowych czy doświadczeń klasy pracującej. W swojej twórczości wykorzystuje materiały takie jak drewno, beton, metal, przedmioty znalezione i media mieszane, aby tworzyć przedmioty, które na pierwszy rzut oka wydają się być przedmiotami użytkowymi, codziennymi lub rekreacyjnymi; niewinnymi z natury. Na nowo odkryte przedmioty są skonstruowane w taki sposób, aby ukradkowo zakłócić swoje oryginalne przeznaczenie co nadaje im żartobliwy charakter z agresywnym zabarwieniem. Integralnym aspektem prac artystki jest zaangażowanie i interakcja ze strony twórcy, które wzbudzają spontaniczne werbalne i kinetyczne wypowiedzi wykraczające poza narrację dotyczącą rzeźb i przenoszące twórczość w sfery performance i aktywności przestrzennej.