Zdzisław Kwiatkowski

Zdzisław Kwiatkowski

Zdzisław Kwiatkowski

(ur. w 1956 roku w Chełmie). Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1978-1983. Zajmuje się sztuką performance, instalacją, rysunkiem. Dwukrotnie otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Mieszka i pracuje w Lublinie.


Performance: Zmiana Układu Sił 

Istnieją trzy siły. Każda z nich opanowana jest żądzą dominacji a nawet zawładnięcia pozostałymi. Dwie siły łączą się w celu likwidacji trzeciej. Układ ten zmienia się permanentnie. Sytuacja, w której każda z sił istnieje niezależnie jest niemożliwa, chociaż z pewnością układ taki byłby pożądany. Możliwa jest sytuacja, w której jedna z sił podstępem likwiduje dwie pozostałe, ale mogłaby zaistnieć tylko w chwili mojej nieuwagi. Mam nieograniczony wpływ na układ trzech sił i zmieniam go wtedy, kiedy mam na to ochotę.

Praca składa się z trzech elementów ruchomych i jednego elementu stałego, który jest dokumentacją działania. Pierwsze publiczne działanie miało miejsce w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 1983 roku (fragment pracy dyplomowej). Kolejne zmiany układu sił miały miejsce w galerii Biura Wystaw Artystycznych w Lublinie (1983) i w Pracowni Dziekanka w Warszawie (1984). Po latach zaniechania (uśpienia czujności) postanowiłem przywrócić kontrolę nad układem sił. Kolejnych zmian dokonałem w czasie festiwalu sztuki inSPIRACJE w Szczecinie (2014) i w Galerii Labirynt w Lublinie (2017) oraz wielokrotnie w miejscach niedostępnych dla widzów.


22 LIPCA – SOBOTA
14: 50 Performance: Zmiana Układu Sił 

Kinoteatr Zdrowie – 1 piętro