Yasmin Davis

Yasmin Davis
Yasmin Davis

Yasmin Davis, młoda izraelska artystka działająca w obszarze filmu i video-artu. Mieszka w Tel-Awiwie. Jest absolwentką Beit Berl School of Art. Jej filmy były prezentowane na indywidualnej wystawie w Hamidrasha Gallery, 2013 oraz na kilku wystawach zbiorowych i festiwalach.
Najnowsze realizacje Davis dotyczą idei „domu”, sfery rutyny i tego, co znajome. W jej minimalistycznych pracach prawie nie ma obecności ludzkiej. Ruch kamery tworzy choreografię. Zmiany światła w pomieszczeniach, czynności, które są tam wykonywane przy użyciu przedmiotów codziennego użytku, naturalne dźwięki ożywiają rzeczy, zacierając granicę między materią ożywioną i nieożywioną, tym, co ruchome i zatrzymane. Dom staje się odbiciem emocjonalnych stanów osób, które w nim mieszkają.