Roman Kubicki

kubicki-roman

Roman Kubicki – philosopher and art theoretician.

Author of “Interpretacja a poznanie”. “Studium z filozofii sztuki” (1991), “Zmierzch sztuki. Narodziny ponowoczesnej jednostki?” (1995), “Ani być, ani mieć. Trzy szkice z filozofii pamięci” (2001), “Pierścienie Gygesa” (2005); co-author of multiple books: “Poszerzanie granic”. “Sztuka współczesna w perspektywie estetyczno-filozoficznej” (1999) with Anna Zeidler – Janiszewska, “Życie w kontekstach”. “Rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami” (2009) with Zygmunt Bauman and Anna Zeidler – Janiszewska; essayist in the quarterly „Artluk”, professor at Adam Mickiewicz University and University of Arts in Poznan; head of the Institute of Philosophy at Adam Mickiewicz University, president of the Order of the Art Award in Poznan.