First Movement

peter-shelton-arts-organi-014

Peter Shelton jest artystą muzykiem i wykonawczym członkiem założycielem grupy “Fist movement”, gdzie nadzoruje strategiczne projekty, takie jak tworzenie “Level Centre”, rozwój inicjatyw nowej sztuki i sztuki cyfrowej przy uczeniu osób niepełnosprawnych oraz rozwoju sztuki promującej unikalną kreatywność, którą cechują się osoby z trudnościami w nauce. Jest szczególnie zainteresowany w performance jako dziedzinie sztuki dziejącej się w czasie rzeczywistym angażującej publikę.