Wystawy

Wystawy 2018

Józef Robakowski (Polska)

wystawa: Krew Facebooka

Stan zawieszenia, czyli trwały letarg czeka nas progresywnych. Wraz z „Dobrą zmianą” jak mi się wydaje tracimy z każdym dniem resztki pozytywnej energii. Czy jest jakieś wyjście z tego politycznego dobrostanu?

Moim zdaniem TAK! Postuluję krytyczne wejście do trzewi Facebooka, by w nim zacząć intensywnie żyć w trochę urojonym bieżącym świecie kultury i sztuki. Nigdy wcześniej nie było takiej możliwości, na naszych oczach spełnia się demokratyczny postulat bycia wszechstronnym uczestnikiem wielu mentalnościowych przemian warunkujących samowzbogacenie się w tej przygnębiającej okoliczności. Będąc twórczo aktywnym, możemy bardzo szybko odczuć stan uniesienia, błogości i pełnej satysfakcji z pojawienia się tak nam bardzo psychicznego odprężenia. Jak każdy dzisiaj wie, to otwarta scena Facebooka pozwala nam zachować poczucie własnej niepodległości, oznaczonej aktywną obecnością wśród bardzo wielu innych obywateli. Na tej „dziwnej” wystawie pozwoliłem sobie zacytować wielu często bezimiennych twórców wierzących w znaczącą siłę Facebooka.

www.robakowski.eu

///

Krzysztof Zarębski (Polska)

dokumentacja: performance Kontakt bezpośredni (Podkowa Leśna, 2007)

www.krzysztofzarebski.com

///

Sebastián Burgos (Chile)

biogram: od lat 80-ch, Sebastian Burgos, prezentuje swoje prace wizualne w Ameryce Łacińskiej i na całym świecie.

Celem jego artystycznych poszukiwań nie jest prezentowanie oczywistej rzeczywistości, takiej jaką jawi się naszym oczom, a raczej wydobywanie z niej najgłębszych sekretów w celu odszukania jej istoty. Poprzez złożony system alegorii i metafor, Burgos szuka fizycznych, psychologicznych i socjologicznych krajobrazów zamieszkałych przez człowieka i zajmuje się związkiem, który istnieje pomiędzy tymi przestrzeniami, wpływem, jaki wywierają na jednostkę oraz sposobem w jaki są modyfikowane przez jego działalność. Będąc człowiekiem, głównym bohaterem, podkreśla znaczenie każdej emocji przedstawionej w tych scenariuszach. Główna postać jego obrazu „The Beast Man” („Człowiek Bestia”) symbolizuje pragnienie, chęci i potrzeby zakorzenione w psychice.

wystawa rysunków i fotografii dokumentująca współpracę z ALPERoA

///

Marcel Sparmann (Niemcy)

wystawa: obiekt

Obiekt wykonany przez Marcela Sparmanna to drewniana skrzynka w której umieszczone są karty z instrukcjami w duchu Fluxusu. To poetyckie polecenia, których wykonanie, często dziejące się jedynie w sferze mentalnej, daje możliwość poszerzenia granic percepcji i wyobraźni. Polecenia można odczytywać na głos i uczestniczyć w wystawie grupowo lub można też oddać się wewnętrzej, indywidualnej eksploracji.

www.marcelsparmann.com