Panele i prezentacje

Dorota Masłowska (Polska)

spotkanie autorskie: prezentacja książki Inni ludzie (rozmowa ze Stanisławem Łubieńskim) oraz prezentacja wideoklipów

///

18.05. 2018. Warszawa. Pisarz dziennikarz Stanislaw Lubienski
Fot. Albert Zawada

Stanisław Łubieński (Polska)

ur. 1983, ukrainista i kulturoznawca. Z zamiłowania przyrodnik. Publikował między innymi w „Lampie”, „Nowych Książkach” i „Dwutygodniku”. Autor reportażu historycznego Pirat stepowy przetłumaczonego na chorwacki i ukraiński. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Za książkę Dwanaście srok za ogon otrzymał Nagrodę Nike Czytelników 2017, a także nominacje do Paszportu Polityki 2016 oraz Nagrody Literackiej Gdynia 2017. Prowadzi blog Dzika Ochota.

spacer ornitologiczny
spotkanie autorskie z Dorotą Masłowską

///

Łukasz Guzek (Polska)

prezentacja książki:  Rekonstrukcja sztuki akcji w Polsce. 

wyd. Warszawa – Toruń: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata i Wydawnictwo Tako, 2017.

Monografia stanowi podsumowanie badań i doświadczeń pracy z artystami prowadzonych od początku lat dziewięćdziesiątych. Publikacja zawiera kompleksowe opracowanie problematyki sztuki akcji w powiązaniu z przemianami zachodzącymi w sztuce od połowy lat sześćdziesiątych do końca lat osiemdziesiątych. Podział tego okresu odzwierciedla zmienne narracje dominujące w świecie sztuki. Na podstawie analiz strukturalnych zostały wyodrębnione środki artystyczne i formy wspólne dla budowy dzieł sztuki akcji oraz konteksty ich stosowania. Zarazem uchwytne stały się dwa komplementarne procesy: usamodzielniania się sztuki akcji jako nurtu i „performatyzacji sztuki” – uwzględniania jej zmienności, wielomedialności i wielodyscyplinarności. Metoda rekonstrukcji pozwala opisać dynamikę sprzężeń zwrotnych między historią a współczesnością i dokonać zarówno rewizji historii sztuki, jak i zakorzenić w niej sztukę współczesną. Książka jest skierowana do badaczy, którym dostarcza materiału do monograficznych, krytycznych opracowań.

www.journal.doc.art.pl

///

Małgorzata Bosek (Polska)

prezentacja: Studio Marka Serafińskiego

www.serafinskistudio.pl

///

Susanne Weins (Niemcy)

Wydawać by się mogło, że melancholia jest stanem stagnacji, odczuciem zamyślonego smutku bez widocznej i oczywistej przyczyny. O ile postmodernistyczna obietnica, wolność od strachu legła w ruinach, polityka post-prawdy w dużej mierze ukształtowała debatę kulturalną poprzez odwoływanie się do podstawowych emocji, które skutkują jeszcze większym podziałem wśród ludzi. Powtarzające się przekonanie co do słuszności tematów dyskusji, dla których kontrargumenty są ignorowane jest równoległe z kompulsywnym pędem konsumpcyjnym, wynikającym z kapitalistycznie umotywowanego uzależnienia i medialnej manipulacji. Według tego scenariusza, w którym wydaje się, że tym, co jest najważniejsze to umiejętność uniknięcia odpowiedzi w dowolny możliwy sposób na rzecz osobistego przetrwania i afirmacji, istnieje także potrzeba podtrzymania Jaźni dla melancholijnego życiorysu, przepoczwarzenia ludzkości w melancholijnej przestrzeni, skontrastowania współczesnego złaknionego egoizmu i błędnej logiki, które są krzywdzące dla naszego istnienia.

wykład: Voice: the invisible foreign body

///

VestAndPage (Niemcy/Włochy)

Verena Stenke i Andrea Pagnes współpracują ze sobą od 2006 roku jako VestAndPage i zyskali międzynarodowe uznanie w zakresie sztuki performance, filmu opartego na performance, pisania, publikacji oraz tymczasowych artystycznych projektów społecznościowych. Zgłębiają sztukę performance jako zjawisko zarówno poprzez wspólną kreatywną praktykę jak i teoretyczne poszukiwania artystyczne i projekty kuratorskie. Ich dzieła są kontekstualne, reaktywne względem sytuacji, skonceptualizowane psycho-geograficznie w odpowiedzi na konteksty społeczne, naturalne środowisko, miejsca historyczne i architekturę. Postrzegają sztukę performance jako potrzebę badania fizycznych, mentalnych i duchowych ciał poprzez możliwość przekroczenia granicy wnętrza i zewnętrza oraz sprzęganie materii sztuki efemerycznej i istnienia. W „Poetics and Relations” analizują pojęcie tymczasowości, warstw pamięci, komunikację oraz kruchość jednostki i kolektywu w sferze społecznej i środowiskowej. Łączą wątki wiary w zmianę, wytrzymałości, zjednoczenia, uwznioślenia bólu i podejmowania ryzyka z poetyckim cielesnym podejściem do praktykowania sztuki i koncentrują się na uniwersalnych ludzkich doświadczeniach.

rozmowa: „Antarktyczny Sen – Lód jako Architektura Ludzkiego Ducha, działania performatywne VestAndPage na Antarktyce” (Występowanie w ekstremalnych warunkach pogodowych i w miejscach, gdzie człowiek nie należy)

www.vest-and-page.de

///

Teatr Cinema (Polska)

Teatr Cinema powstał w 1992 roku. Od początku swojego istnienia tworzy autorskie spektakle, które są z założenia odpowiedzią na produkty kultury masowej. Ta interdyscyplinarna grupa funkcjonuje na granicy teatru, tańca i sztuk wizualnych. Cinema ma wyraźną i rozpoznawalną na pierwszy rzut oka stylistykę. Jej cechą dominującą jest polifoniczna struktura spektakli. Nie będąc teatrem dramatycznym, muzycznym, ani teatrem tańca, organicznie łączy wszystkie te gatunki, jednocześnie zaprzeczając ich tradycyjnemu postrzeganiu przez widza.

Za artystyczny wizerunek grupy oraz jej działania odpowiada lider Zbigniew Szumski. Jest reżyserem, scenografem, oraz autorem scenariuszy. Aktorzy tworząc spektakl posługują się metodą improwizacji. Często ich propozycje są odpowiedzią na rysunki Szumskiego, które, podobne muzycznej partyturze, tworzą pierwszą wersję scenariusza.

Krytyka teatralna postrzega działalność Teatru Cinema jako odkrywanie i wypracowywanie nowych wizualnych wartości języka teatru. Siedzibą teatru są Michałowice w Karkonoszach.

Teatr Cinema, prezentacja

www.teatrcinema.pl

///

Zbigniew Benedyktowicz (Polska)

Miejsca w miejscu, prezentacja Kwartalnika Konteksty

www.konteksty.pl