Konferencja 2016

Konferencja – W uznaniu dla Richarda Demarco 

Archiwum Richarda Demarco jako Totalne Dzieło Sztuki 

 

30 czerwca Wrocław / 1 lipca Sokołowsko 

Co roku Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej KONTEKSTY honoruje wybitnego twórcę, osobę której zasługi w obszarze sztuki, częstokroć pionierskie, nie dają się zakwestionować. Tym razem jest to Richard Demarco wybitny kurator, twórca galerii i artysta, przez dziesięciolecia odpowiedzialny za sztuki wizualne festiwalu w Edynburgu, twórca niezwykłego archiwum, zawierającego unikalną dokumentację wydarzeń artystycznych od wczesnych lat 60. Ambasador sztuki i kultury polskiej, który od roku 1968 przyjeżdża do Polski z misją artystyczną, czego efektem są pionierskie wystawy współczesnej sztuki polskiej w okresie trwania zimnej wojny. To właśnie Richard Demarco sprowadził Tadeusza Kantora i Teatr Cricot 2 do Europy Zachodniej, doprowadził do spotkania z Beyusem, uważając, że sposobem na zabliźnienie ran wojny – nierozwiązanego konfliktu między Polską a Niemcami, jest spotkanie dwóch wielkich artystów reprezentujących te kraje. Wielokrotnie organizował wyprawy artystyczne do Polski, przywożąc ze sobą artystów, krytyków, historyków i miłośników sztuki współczesnej odwiedzał galerie sztuki, pracownie artystów, muzea sztuki. Nieocenionego wkładu Richarda Demarco w otwarcie Europy na Polską sztukę nie da się porównać z czymkolwiek.

Za zasługi dla kultury polskiej został odznaczony Złotą Glorią Artis, otrzymał doktorat Honoris Causa na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, a także na szeregu uniwersytetach w Europie i Ameryce. W 2013 roku odznaczony został Medalem Obywatela Europy przez Parlament Europejski w Brukseli.

 

Część I – 30 czerwca 2016, g.14.00 (BARBARA, Świdnicka 8c, Wrocław)

Archiwum Richarda Demarco jako Gesamtkunstwerk (totalne dzieło sztuki)

Część I konferencji ma na celu przedstawienie postaci Richarda Demarco jako kuratora i artysty, twórcy archiwum będącego totalnym dziełem sztuki, jego wkładu w przełamanie podziału politycznego Europy na Europę Zachodnią i Wschodnią poprzez nawiązywanie kontaktów pomiędzy artystami po dwóch stronach Żelaznej Kurtyny, zaprezentowanie znaczenia festiwalu w Edynburgu i roli jaką odegrał tam Demarco w dziedzinie sztuk wizualnych, związków Richarda Demarco z Tadeuszem Kantorem i Cricot 2, wpływu Richarda Demarco na drogi, którymi podążała szkocka i europejska awangarda.

Część I – 30 czerwca 2016, g.14.00 (BARBARA, Świdnicka 8c, Wrocław)

Program konferencji 

Sesja I – 14.00 – 15.30

Marek Mutor – uroczyste otwarcie konferencji (Director of National Centre for Culture)

Richard Demarco – wykład inauguracyjny

Mischa Twitchin – „Between Documentation and Living Archive: What Becomes of the Avant-Garde?”

(Queen Mary, University of London)

Sesja II – 15.45 – 17.15

Nesta Jones – The Live Archive: Demarco, Kantor and RBC (Rose Bruford College of Theatre and Performance)

(London’s International Drama School of Theatre and Performance, Artistic Director Brighton Theatre)

Alastair MacLennan – With Richard Demarco (Artist, Emeritus Professor, University of Ulster, Belfast)

Sonia Rolak – Richard Demarco forerunner of contemporary multitasking artistic skills (Artist, Venice)

Sesja III – 17.30 – 19.00

Giles Sutherland – EDINBURGH ARTS ’72 – RICHARD DEMARCO’S FIRST EXPERIMENTAL SUMMER SCHOOL

(Duncan of Jordanstone College of Art, London Times )

Faynia Williams i Richard Crane – ROLLING THE STONE WITH RICHARD DEMARCO (with live readings and interventions) (University of Sussex/ playwright)

Program konferencji – 1lipca – SOKOŁOWSKO (ul.Główna 36, KinoTeatr Zdrowie)

Część II

Sesja I – g.15.00-16.30 – Archiwum Richarda Demarco jako Gesamtkunstwerk (totalne dzieło sztuki)

Richard Demarco

Klara Kemp-Welch – The Demarco Tornado: Networking the Bloc” (Courtauld Institute, London)

Noel Witt – Make the Demarco archive live (Professor of Performing Arts, UK)

Zbigniew Benedyktowicz – Demarco w kwartalniku Konteksty (Art Institute, Polish Academy of Sciences)

Sesja II – 16.45-17.45 – Atelier 72 Revisited

Atelier 72 Revisited dotyczyć będzie przełomowej wystawy z 1972 roku prezentowanej na festiwalu w Edynburgu, a wśród jej uczestników znajdą się artyści, którzy wzięli udział w tej wystawie, a także krytycy sztuki i antropolog kultury i Richard Demarco.

Richard Demarco opowie o koncepcji wystawy i jej realizacji. Artyści będą mówili o swoich doświadczeniach edynburskich w kontekście ich twórczości z tamtego okresu, a także ich artystycznych konsekwencjach. Krytycy sztuki przedstawią wystawę w szerszym kontekście sztuki polskiej i światowej.

Dorota Grubba – moderator

uczestnicy:

Richard Demarco
Józef Robakowski
Koji Kamoji
Zbigniew Warpechowski
Zbigniew Makarewicz