Instalacje 2019

26.07.2019 (piątek)
Od 11.30
Park
Nela Bartova, Niespokojny sen/ instalacja interaktywna
od 12.35 (3h)
Park
Tyśka Samborska, bez tytułu (zapach)/ instalacja
12.50  (cały dzień)
Sanatorium Brehmera
Anna Brudzińska, Wiatr/ instalacja
16:15 – 16:45
Kino
Marcello Zammenhoff , Niewygodny komunikat/ instalacja
27.07.2019 (sobota)
Od 10.00
Park
Nela Bartova, instalacja interaktywna
Od 14.15 – Park
Helena Hafemann, Close Relations/ instalacja
19:25 – 19:35
Sanatorium Brehmera
Michał Jakubowicz – Rytmiczny performance filmowo-linijny/ performance
20:50 – 21:05
Kino
Guido Stemme, instalacja
28.07.2019 (niedziela)
22:30 – 22:45 
Senatorium Brehmera
Sergey Shabohin/ odsłona instalacji