Media

KONTAKT DLA MEDIÓW

Edyta Bach
kom. +48 501 232 302
mail: edyta.bach@ipublicity.p

Konteksty / Contexts plakat: Mieczysław Wasilewski

INFORMACJE PRASOWE

  1. PROGRAM 9. EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUK EFEMERYCZNYCH KONTEKSTY W SOKOŁOWSKU.

2. WYSTARTOWAŁA 9. EDYCJA MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU SZTUK EFEMERYCZNYCH KONTEKSTY W SOKOŁOWSKU.

 

AKREDYTACJE DZIENNIKARSKIE

Akredytacje dziennikarskie na festiwal KONTEKSTY są bezpłatne i można  je zamówić wypełniając formularz-akredytacyjny-dla-mediow. Proces akredytacji trwa do 19 lipca br. lub do wyczerpania puli akredytacji.

Akredytacja dziennikarska festiwalu KONTEKSTY upoważnia do:

  • wejścia na wszystkie wydarzenia organizowane w ramach festiwalu;
  • korzystania z Biura Prasowego i dostępu do materiałów prasowych dotyczących festiwalu i artystów biorących w nim udział;
  • wstępu na spotkania z gośćmi festiwalowymi;
  • umówienia się na indywidualne rozmowy z artystami biorącymi udział w festiwalu;
  • otrzymania materiałów drukowanych festiwalu.

Zasady przyznawania akredytacji dziennikarskich festiwalu KONTEKSTY:

  • akredytacje dziennikarskie będą przyznawane jedynie czynnym zawodowo dziennikarzom;
  • akredytacje dziennikarskie mogą otrzymać dziennikarze, którzy do 19 lipca br. wypełnią FORMULARZ dostępny tutaj : formularz-akredytacyjny-dla-mediow

Zasady korzystania z akredytacji dziennikarskich festiwalu KONTEKSTY:

  • akredytacja dziennikarska jest imienna i nie może być odstąpiona innej osobie;
  • posiadacz akredytacji dziennikarskiej, aby mieć pewność, że dostanie się na wybrane wydarzenie festiwalu, musi pojawić się w danym miejscu na minimum 10 minut przed jego rozpoczęciem i poinformować o tym obsługę festiwalu.

Akredytacje dziennikarskie bezpłatne. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 lipca br. lub do wyczerpania puli akredytacji.

Wydawanie akredytacji dziennikarskich:
Informacja o terminie wydawania akredytacji dziennikarskich zostanie ogłoszona po zakończeniu procesu akredytacyjnego.