Gillian Wylde

 

 

Gillian Wylde jest artystką i badaczką. Jest starszym wykładowcą w dziedzinie sztuk pięknych, a obecnie koordynatorem kursu na pierwszy rok. Kluczowym elementem praktyki Gillian jest krytyczne zaangażowanie w praktyki sztuki współczesnej i teorię krytyczną, ze szczególnym odniesieniem do technologii, pisania, wideo i filmu, dźwięku, feminizmów i przekrojów, internetu, pustki, filozofii i kultury popularnej. Działając głównie performatywnie, prace mają tendencję do powstawania w odpowiedzi na kontekst lokalizacji i miejsca, spotkania i dialogów. Prace komentują niektóre społeczne i polityczne implikacje nowych technologii i praktyk, często kwestionując tradycyjne idee obiektu sztuki i środków produkcji lub wydajności. Procesy przywłaszczania i postprodukcji są stałe przez większość pracy, jak na przykład dziki zapach lub logika owłosiona.