Adela Souckova

 

 

Adéla Součková (1985) – jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Pradze, Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie i stypendystką Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds. Od czerwca do września 2017 roku,
dzięki wsparciu Centrum Sztuki Współczesnej FUTURA oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, była rezydentką w ramach Art in General w Nowym Jorku. Součková stworzyła złożony i krytyczny
język obrazów, obejmujący połączenie grafiki, performansu, instalacji, wideo, poezji i dźwięku. Jej performanse poprzez wykonywanie rysunków na żywo i towarzyszące im opowiadanie badają relacje pomiędzy
krajobrazami przyrody, polityki i umysłu. Według niej grafika jest uchwyceniem istoty filozofii. Součková uczestniczy w licznych wystawach w całej Europie, często prowadzi warsztaty na temat ruchu w
grafice oraz różnorodnych strategii łamania stereotypów w odniesieniu
do grafiki przyjętych przez uniwersytety i galerie. Jest też autorką
dwóch książek: The Atlas of Underskin Experience (Ausdruck Books,
2012), Questions (Divus, 2014). Mieszka i pracuje w Pradze i Berlinie.