WARSZTATY POPRZEDZAJĄCE FESTIWAL KONTEKSTY

Wszystko już było

/ale myśmy jeszcze tego nie robili/

 

Liderzy warsztatów to troje artystów – każde w innym wieku, o bardzo różnych doświadczeniach, wywodzący swoją sztukę z innych źródeł.

Anna Tyczyńska znana jest z prowadzenia ekstremalnych i niekonwencjonalnych plenerów artystycznych – na co dzień kieruje pracownią rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

Paweł Korbus – artysta freelancer, od lat prowadzi różnorodne warsztaty intermedialne i warsztaty ekspresji, pracuje z przestrzenią i ciałem.

Ewa Zarzycka to artystka sztuki performance, jej medium to przede wszystkim słowo. Wykłada performance i prowadzi pracownię otwartą – wykłady gościnne.

Celem tych warsztatów jest podniesienie poziomu świadomości sztuki oraz zdobycie nowych doświadczeń z obszaru sztuki i w kontekście sztuki.

Podczas warsztatów podejmiemy próbę analizy języka sztuki, w tym przede wszystkim języka sztuki performance.

Wraz z uczestnikami stworzymy słownik motywów performerskich, poddamy je analizie i opatrzymy komentarzem.

Odniesiemy się do klasyków sztuki performance i nie tylko performance, w ogóle do alfabetu sztuki. Odniesiemy się także do form performatywnych i zachowań z pogranicza dyscyplin, do wspólnych, dla rożnych gatunków korzeni sztuki.

Przejdziemy przez intuicyjne i intelektualne fazy gromadzenia i eliminacji wątków i tematów. Poruszymy zagadnienia gotowości performatywnej, powściągliwości, umiaru, nadmiarowości, działania w określonym czasie, określonej i nieokreślonej przestrzeni, wobec konkretnego odbiorcy, struktur emocjonalnych, psychicznych i fizycznych zachowań ciała. Jednak na każdym etapie naszej pracy wciąż będziemy odwoływać się do świadomości uczestników, zwracać uwagę na skojarzenia i konteksty.

Warsztaty składać się będą z krótkich prezentacji, zadań, treningów, analiz oraz indywidualnych działań. Odniesiemy się do takich zagadnień jak np.: sztuka jako narzędzie autoekspresji, sztuka jako narzędzie aktywizmu, sztuka jako proces, performance jako autonomiczne zjawisko sztuki…

Warsztaty odbędą się wg klucza „trzy w jednym” czyli trójka prowadzących plus grupa uczestników – rozdzielnie, wspólnie oraz indywidualnie.

Jak się przygotować? Uprzedzenia zostawić w domu. Zabrać z sobą mózg, rozum, intelekt i ciało. Być gotowym na popełnianie błędów, szybkie zmiany i ćwiczenia z podejmowania decyzji.

Nie ma pewności, nie możemy zagwarantować, że piękno Sokołowska i tzw. okoliczności przyrody zostaną wykorzystane.Niemniej jest szansa zdobycia doświadczenia specyficznego podejścia do pracy twórczej, refleksji nad procesem i analizą drogi artysty. Również artysty performera.

Zgłoszenia proszę nadsyłać na adres mailowy:  kingamaluga.insitu@gmail.com