„Co jeszcze może się wydarzyć” Józef Robakowski wystawa w Wenecji

JÓZEF ROBAKOWSKI

Co jeszcze może się wydarzyć

Kuratorzy: Bożena Czubak, Fabio Cavallucci 

 

Multimedialny projekt dotyczy bieżącej współczesności, tego, co się wydarza, jak to jest pokazywane i jak jest komunikowane. Materiały filmowe w przeważającej mierze pochodzą z mediów społecznościowych. Parady, pochody, demonstracje różnych opcji politycznych, akcje artystyczne, kampanie społeczne dotyczące różnych obszarów życia. W przestrzeni z konstelacją dynamicznie zmieniających się obrazów pokazywane są zmontowane przez artystę zapisy filmowe tego, co aktualnie dzieje si na ęę ulicach i w różnych przestrzeniach publicznych, co jest rejestrowane, udostępniane i rozpowszechniane. Efekt Facebooka z miliardami użytkowników na świecie i milionami w Polsce, w interpretacji Robakowskiego dotyczy przede wszystkim dystrybucji i redystrybucji przekazów wizualnych, otwarcia sceny niekontrolowanego przepływu informacji, na której każdy może być autorem, producentem czy dystrybutorem. Ta otwarta scena dostarcza obrazów rzeczywistości, wobec których sztuka współczesna staje się coraz bardziej bezradna. W tym wizualnym aktywizmie uruchamianym na rzecz różnych interesów społecznych i politycznych nie chodzi już o same obrazy ale o sposoby ich użycia i funkcjonowania. W zmediatyzowanym społeczeństwie sieci ogólnie dostępne kanały komunikacji pozwalające na relacjonowanie rzeczywistości i wyrażanie własnej opinii są według artysty miejscem, gdzie toczy się najbardziej bezwzględna walka o obrazy rzeczywistości.