Konteksty 25-29.07.2019

Wszystko już było?

Sztuka współczesna wyrasta z tradycji tego, co stworzono w przeszłości, czerpie zeń i włącza się w jej kontinuum. Artyści mają potrzebę tworzenia nowych trendów, kierunków, jakości, ale czy jest to możliwe? Czy można stworzyć dzieło absolutnie oryginalne? Nie ma wątpliwości, że nie znajdujemy się w okresie przełomowym dla sztuki tak jak to miało miejsce na początku wieku XX czy też w latach 60. czy 70. Pojawiają się kolejne czyli nowe warianty przeszłego. Za sprawą obiegu informacji, globalizacją kultury i rozwoju technologii otwierają się nowe możliwości. Osobną kwestią jest plagiat – do jakiego stopnia odniesienie się do wcześniej stworzonego dzieła jest jego twórczym potraktowaniem, a do jakiego naśladownictwem i nadużyciem.
Nad tymi i podobnymi kwestiami będą zastanawiali się artyści zaproszeni do udziału w 9.edycji Kontekstów.

Kurator Małgorzata Sady

„Brak takiej trwałości, tylko stawanie się”

Projekt dotyczy zjawiska nietrwałość w sferze kultury,ekonomii, środowiska, polityki i w sferze osobistej. Artyści proszeni są do zajęcia krytycznego stanowiska wobec efemeryczności jako sposobu na „odrzucenie konwencjonalnej fikcji” dotyczącej niezmienności ludzkiej natury.

Judit Bodor i Roddy Hunter