Sobota na Kontekstach

Performance, performance i jeszcze raz performance. Tak zapowiada się sobota na Kontektach. Ale to nie wszystko – będą też spotkania,  pokazy filmów i wymykające się jakimkolwiek definicjom działania multidyscyplinarne.

Trzeci dzień festiwalu rozpoczną młodzi artyści z Platformy Otwartej – Konrad Trzeszczkowski oraz Natalia Kopytko i Marcin Sipiora. Chwilę potem przed sanatorium swoje działania zaprezentują artyści z Ukrainy – Petro Ryaska oraz Oleksandr Maksymov i Marianna Maksymova, którzy będą poszukiwać dialogu pomiędzy kobietą a mężczyzną. W sobotę na Kontekstach zetkniemy się również z kulturą azjatycką. A wszystko za sprawą performance’u AMA Tanja Brüggemann i Anna Hauf nawiązującego do japońskich poławiaczy pereł oraz Park Kyeong Hwa  i jej „Akwarium”. Niezwykle ciekawie zapowiada się performance grupowy z udziałem ośmiu kontekstowych artystów i artystek pod przewodnictwem Andrea Pagnesa, który tego samego dnia wystąpi raz jeszcze w duecie z ALPERoA. Nie zabraknie również nestora sztuki performance, Alastaira MacLennana oraz Ewy Zarzyckiej, która wykona performance „Wobec”.

W sobotę na festiwalu będzie można wziąć również udział w spotkaniu ze Zbigniewem Benedyktowiczem, który opowie o Kontekstach w „Kontekstach”. Swój wykład będzie też miała niemiecka artystka, Susane Weins, a o książce „W kręgu neoawangardy – Warsztaty Formy Filmowej” porozmawiają Alicja CichowiczElżbieta Janicka. Trzeci dzień Kontekstów to także wyjątkowa okazja do zapoznania się z twórczością filmowców skupionych wokół Studia Marka Serafińskiego.

Sobotę Kontekstów zamknie performance „las który zamienił się we wzrok: Abuela. Boka. Xibalba” czeskiej artystki Nikoli Bencovej oraz działania multidyscyplinarne australijskiego kolektywu Bloom Collective. Jednocześnie przez kilka godzin w czasie dnia będzie można doświadczyć obiektu „To art czy nieart?” a.w. jak i przeprowadzić rozmowę z Sofią Zezmer.