Relacja fotograficzna z konferencji „Archiwum Richarda Demarco jako Totalne Dzieło Sztuki”

Co roku Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej KONTEKSTY honoruje wybitnego twórcę, osobę której zasługi w obszarze sztuki, częstokroć pionierskie, nie dają się zakwestionować. Tym razem jest to Richard Demarco wybitny kurator, twórca galerii i artysta, przez dziesięciolecia odpowiedzialny za sztuki wizualne festiwalu w Edynburgu, twórca niezwykłego archiwum, zawierającego unikalną dokumentację wydarzeń artystycznych od wczesnych lat 60. Ambasador sztuki i kultury polskiej, który od roku 1968 przyjeżdża do Polski z misją artystyczną, czego efektem są pionierskie wystawy współczesnej sztuki polskiej w okresie trwania zimnej wojny. To właśnie Richard Demarco sprowadził Tadeusza Kantora i Teatr Cricot 2 do Europy Zachodniej, doprowadził do spotkania z Beyusem, uważając, że sposobem na zabliźnienie ran wojny – nierozwiązanego konfliktu między Polską a Niemcami, jest spotkanie dwóch wielkich artystów reprezentujących te kraje. Wielokrotnie organizował wyprawy artystyczne do Polski, przywożąc ze sobą artystów, krytyków, historyków i miłośników sztuki współczesnej odwiedzał galerie sztuki, pracownie artystów, muzea sztuki. Nieocenionego wkładu Richarda Demarco w otwarcie Europy na Polską sztukę nie da się porównać z czymkolwiek.

Część I konferencji miała na celu przedstawienie postaci Richarda Demarco jako kuratora i artysty, twórcy archiwum będącego totalnym dziełem sztuki, jego wkładu w przełamanie podziału politycznego Europy na Europę Zachodnią i Wschodnią poprzez nawiązywanie kontaktów pomiędzy artystami po dwóch stronach Żelaznej Kurtyny, zaprezentowanie znaczenia festiwalu w Edynburgu i roli jaką odegrał tam Demarco w dziedzinie sztuk wizualnych, związków Richarda Demarco z Tadeuszem Kantorem i Cricot 2, wpływu Richarda Demarco na drogi, którymi podążała szkocka i europejska awangarda.

W konferencji wzięli udział: Richard Demarco, Marek Mutor, Mischa Twitchin, Nesta Jones, Alastair MacLennan, Sonia Rolak, Giles Sutherland, Faynia Williams oraz kurator festiwalu Małgorzata Sady.

fot. J. Grzegorski