Alastair MacLennan – SAVE VASE – Konteksty 2016

Sokołowsko – Konteksty Festiwal Sztuki Efemerycznej 2016 – Alastair MacLennan

 

SAVE VASE

 

1. Performance podejmuje temat „empatii w sprzecznej tożsamości/sprzecznych

tożsamościach.”

 

2. Cierpienie… opiekowanie się… zmienianie… sugerowanie… zezwalanie… łagodzenie…

poszukiwanie… kierowanie się… wzywanie… odnoszenie się… dawanie… promowanie…

dysponowanie… uciszanie… tworzenie… dźwiganie…stawanie się… poszukiwanie… odczuwanie…

zezwalanie… pozorowanie… ratowanie… odnajdowanie… bycie…

 

3. Tak jak woda przyjmuje formę bloków lodu, cieczy albo pary, bez utraty istoty swojej natury,

przy jednoczesnym dostosowaniu się do wszelkich warunków geograficznych i klimatycznych, tak

migrujący artysta z otwartym, trzeźwym i elastycznym umysłem może zachować rdzeń

tożsamości, gdy pokonuje burzliwe wody odmiennych poglądów politycznych, społecznym i

kulturowych.

 

fot.Tomasz Ogrodowczyk