Obce ciało tematem przewodnim 8. Kontekstów

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Efemerycznej KONTEKSTY, 26-29 lipca 2018, Sokołowsko

1507134143_Opening-mostra-Jozef-Robakowski-Piu-vicino-piu-lontano
Tematem przewodnim 8. edycji Kontekstów jest „Obce ciało” rozpatrywanym na wielorakich płaszczyznach.  Podejmiemy problem status sztuki i artysty we współczesnym świecie. Zapytamy czy sztuka i artyści są obcym ciałem w społeczeństwie, czy też są jej integralnym elementem. Czy sztuka efemeryczna odnosząca się do istoty dziania się w czasie realnym i otwierająca się swoim uniwersalnym przekazem może mieć moc uzdrawiania?  

Miejsce festiwalu to Sokołowsko pionierskie uzdrowisko z tradycjami sięgającymi połowy XIX wieku stanowi inspirację do realizowania działań podkreślających leczniczy charakter sztuki. Chcemy też, aby sztuka prezentowana na Kontekstach służyła integracji artystów ze społecznością miejscową, była platformą edukacyjną dla młodych i wstępujących artystów, a także nawiązywania kontaktów między artystami reprezentującymi różne kraje i kultury. Wierzymy, że wielość punktów widzenia sprzyja zrozumieniu kompleksowych zjawisk, przełamywaniu obcości i konstruktywnemu tworzeniu wartości wyższych.

Tematy, które poddajemy pod rozwagę artystom i krytykom: Rola artystów i sztuki w świecie współczesnym, kulturze globalnej. Problem tożsamości artysty w dobie wirtualnej rzeczywistości, multiplikowania fikcyjnych bytów. Poczucie obcości rodzi się w momencie kiedy pojawia się odrębność, inność, wyalienowanie, brak zrozumienia: czy jesteśmy obcy, bo otoczenie nas nie akceptuje czy też dlatego, że nie akceptujemy otoczenia? Wizjonerzy i prekursorzy, jednostki wyprzedzające swój czas, nie doceniani przez współczesnych.

Podejmowana będzie kwestia stosunku do własnego ciała. W sztuce performance ciało artysty stało się przedmiotem sztuki (body art).  Przedstawiamy międzynarodową grupę artystów wywodzących się z tego obszaru, zaproponowaną przez VestAndPage (Verena Stenke i Andrea Pagnes, Niemcy/Włochy), artystów performance i body artu, zajmujących się także krytyką sztuki, działaniami prospołecznymi, organizatorów Biennale Performance Art Week w Wenecji.

Współkuratorami sekcji młodych artystów będą: Ewa Zarzycka, Artur Tajber, Janusz Bałdyga i Józef Robakowski. Wzorem ubiegłego roku kontynuować będziemy działanie Otwartej Platformy; artystycznego Hyde Parku Sztuki, w której wezmą udział polscy i zagraniczni artyści  zgłaszający swoje realizacje, kwalifikowane do udziału w festiwalu przez Radę Fundacji.


Bohaterem 8 edycji Kontekstów jest Józef Robakowski.
Józef Robakowski, wieczny eksperymentator owładnięty „potrzebą tworzenia widzeń” . Nestor sztuki polskiej, autor pionierskich realizacji artystycznych i strategii działań, którego twórczość wyrasta z tradycji polskiej awangardy międzywojennej. Prezentujemy prace artysty, a także kolekcję pochodzącą z jego Galerii Wymiany.

Zapraszamy!

Bożenna Biskupska i Zuzanna Fogtt, Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ

Małgorzata Sady, kuratorka Kontekstów