KONTEKSTY W „KONTEKSTACH”

Z wielką radością informujemy, że ukazał się numer 4/2017 Kontekstów (kwartalnika wydawanego przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk) w całości poświęcony 7 edycjom Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Efemerycznej Konteksty.

„Konteksty” ukazują się nieprzerwanie od 1947 roku, jako kwartalnik umocowany w Instytucie Sztuki PAN. Ma on charakter interdyscyplinarny, obejmuje zakres problemowy mieszczący się między folklorem a sztuką awangardy, między estetyką i antropologią a wiedzą o teatrze, plastyce, sztuce ludowej, kulturze popularnej i masowej.

Najnowszy 4 (319) numer kwartalnika poświęcony jest siedmiu edycjom sokołowskiego festiwalu Konteksty.

Budowanie, odbudowywanie, ustawiczny remont, przesuwanie ścian, wzmacnianie stropów, zabezpieczanie, żeby się nie zawaliły, stemplowanie, pokrywanie dachem, pozyskiwanie nowych, kolejnych, bezpiecznych przestrzeni dla sztuki, dla dzieł i działań artystycznych, to firmowy znak tego miejsca. To główny kontekst wszystkich podejmowanych tu działań i aktywności, pośród których, i jakby w kontrapunkcie do sztuki efemerycznej uprawianej i rozwijanej w ramach Festiwalu Konteksty toczy się tu wszystko. Sokołowsko to ustawiczny Work in progress.

Zbigniew Benedyktowicz, redaktor naczelny „Kontekstów”

Więcej informacji